Föreningen

Dokument

Stadgar för Villaföreningen Solbyn


ProtokollMedborgarförslag

En av Villaföreningen Solbyns uppgifter är att vara områdets förlängda arm till Kristianstads kommun gällande frågor som rör området.


Medborgarförslag – Förslag om cykelväg på gamla järnvägen genom Hedentorp

Medborgarförslag – Förslag om övergångsställe vid busshållplatsen ”Hedentorp Falkvägen” utmed Åsumsvägen

Medborgarförslag – Förslag om väderskydd vid busshållplats Hedentorp-KalvholmsvägenStyrelsen 2021


Ordförande:

Jenny Clarén


Ledamöter:

Kersti Persson 

Eva Wrangborg 

Andreas Ilsjö

Davy Wester

Peter Hogström

Lovisa Hogström


Revisorer:

Lazze Westergård

Åke Vedin


Valberedning:

Vakant


Webmaster:

Davy Wester