Föreningen

Dokument

Stadgar för Villaföreningen Solbyn


ProtokollMedborgarförslag

En av Villaföreningen Solbyns uppgifter är att vara områdets förlängda arm till Kristianstads kommun gällande frågor som rör området.


Medborgarförslag – Förslag om cykelväg på gamla järnvägen genom Hedentorp

Medborgarförslag – Förslag om övergångsställe vid busshållplatsen ”Hedentorp Falkvägen” utmed Åsumsvägen

Medborgarförslag – Förslag om väderskydd vid busshållplats Hedentorp-KalvholmsvägenStyrelsen 2024


Ordförande:

Jenny Clarén

Sekreterare:

John Säbom
Ledamöter:

Eva Wrangborg 

Davy Wester

Maria Adolfsson

Erling Erlandsson


Revisorer:

Lazze Westergård

Åke Vedin


Valberedning:

Vakant


Webmaster:

Davy Wester