Midsommar 2024

Loppis på Helgedal/Hedentorp 2/6 2024 10:00

Tack alla som deltog i våran loppis. Vi ses förhoppningsvis om ett år igen!

Årsmöte 2024
Tack till alla som kom till Solbyns villaförenings årsmötet på gröningen den 24:e mars.

Ett Tack även till Stora Coop som även i år kunde bjuda på korv med bröd samt dryck till samtliga närvarande.

Protokoll från mötet finns nu tillgängligt bland övriga protokoll som finns på sidan FöreningenNi kan även se det här.

Information gällande arbete på Åsumsvägen

2021-09-06

På grund av det ökade trafiktrycket så har kommunnen beställt en ny asfaltstopp och korrigering av brunnslocken på Åsumsvägen med start 2021-09-20 och två veckor fram. 

Brunnarna ligger i mitten av vägbanan vilket innebär att de måste stänga av Åsumsvägen helt i etapper.
De kommer även att lägga ett förbud om genomfart under arbetstiden (undantaget boende längs med Åsumsvägen samt skolbussar).
Skånetrafiken kommer inte att trafikera sträckan under tiden, utan kör runt Slättängsvägen istället. 

Dessförinnan kommer de att göra två mindre justeringar av cykelöverfarter på Slåttervägen och Norra vägen.

Ibland är det extra roligt med styrelsearbete. 

Viktor som bor i området tog kontakt med villaföreningen genom Jenny och undra om vi kunde hjälpa till från Villaföreningen med att få nya nät till fotbollsmålen på Gröningen.
Såklart vill vi hjälpa till med det, nya nät beställdes och idag monterades dom på plats.
Känns extra bra att kunna bidra till rörelse och glädje för våra barn och ungdomar och kanske någon vuxen också som hänger på
Till er föräldrar, prata med era barn om att fotbollsmålen inte är klätterställningar och således inte heller näten, så hoppas vi att dom håller länge.
Spela och ha kul hälsar styrelsen för Villaföreningen Solbyn!

165502301_10216448193992003_9097090543169119325_ojpg165944646_10216448194232009_2514693326967541606_ojpg

Ökat trafikbuller från E22

På årsmötet kom det upp synpunkter om att ljudet från E22 upplevs mycket högre nu sen träden vid Helgedalsskolan tagits bort.

Vi har varit i kontakt med kommunen angående detta.

Henrik Wester, projektledare för skolbygget svarade då att det kommer att återplanteras när bygget är klart.

Han påpekar att nyplanteringen inte är fullvuxen när den görs.

Han säger också att kommunen inte äger trafikbullerfrågan från motorvägen, den ligger hos trafikverket.

Rådet han ger är att avvakta tills skolbygget är klart och att först då begära en bullermätning hos trafikverket.

Ny trafikplan för Kristianstad

Byggnadsnämnden godkände den 27/2-2018 ett förslag till Trafikplan för Kristianstads kommun, upprättad 2018-02-14, för remiss.


En ny trafikplan har tagits fram för Kristianstads kommun. Trafikplanen bygger på kommunens redan antagna trafikstrategi. Syftet med trafikplanen som har arbetats fram nu är att fastställa åtgärder och insatser för att möta de utmaningar och strategier som beskrivs i trafikstrategin. Utöver konkreta åtgärder pekar trafikplanen även ut behov av fördjupade utredningar. Trafikplanen behandlar hela kommunen med uppdelning på stad, basorter, tätorter samt resor mellan orterna.

Förslaget till trafikplan är nu utsänt på remiss till berörda förvaltningar och myndigheter samt för att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. Handlingarna samt en digital plattform finns att ta del av nedan.


Synpunkter

Synpunkter på trafikplanen ska vara kommunen tillhanda senast 23 april 2018 och skickas till kommun@kristianstad.se eller Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad. 


 

Bara 100 kronor om året

kostar det att vara medlem i Villaföreningen Solbyn!


Medlemsavgiften för 2024 är 100 SEK och betalas till vårt swish konto.

Som meddelande skriver du tydligt adress samt för och efternamn på de i hushållet som tänker utnyttja rabatterna.  

Artboard 1png

Villaföreningen Solbyn är till för de som bor på områdena Helgedal och Hedentorp i Kristianstad och ska verka för frågor som rör den gemensamma boendemiljön. Den grundades 1963 av tre som ville påverka för.

Villaföreningen har under åren arbetat med:

  • Trafikfrågor i området när det gäller hastighet och buller.
  • Påverkat kommunen i utvecklingen av lekplatser och grönområden
  • Gatubelysningen samt andra belysningar i området.
  • Fjärrvärmenätet.
  • Fiberanslutning via stadsnätet (utökades under 2016).
  • Midsommarfirande på Gröningen varje år. En mycket uppskattad tillställning för alla åldrar.

Vad får du som är medlem?

  • Ett rabattkort som ger rabatt och många förmånliga erbjudanden i lokala butiker.
  • En kontaktyta mot kommunen med möjlighet att påverka beslut i din närmiljö och i omgivningen.
  • Möjlighet att själv bli aktiv och delta i villaföreningens arbete.
  • Gratis deltagande vid midsommarfirandet på Gröningen med fika, speleman och dans kring stången.

Gilla oss på www.Facebook.com/Solbyn


 

På landet mitt inne i stan

Hedentorp och Helgedal präglas av villakvarter och en och annan industriverksamhet. Stadsdelarna söder om E 22 lockar med sitt lugn.

Från Kristianstadsbladet 2015-08-01. Text Text Lukas Ernryd, Foto Bosse Nilsson.



Inga Nilsson jobbade på café Rita när Jan en dag kom in. Nu har de varit gifta i 53 år. Foto: Bosse Nilsson

På Helgedalsvägen står en man och hamrar ihop plåturnor till trädgården bakom ett staket.

Här står du och har det bra.

– Jag har det så in i helsikes bra, säger Jan Nilsson, 74, och lägger ner verktygen i några minuter.

Han berättar att han är gammal plåtslagare som började som lärling 1956. Nu är han pensionerad. Jan ramlade ner genom ett tak och fördärvade ryggen och har även haft en stroke som gjorde det svårt att använda höger arm.

– Då fick jag träna upp vänster. Det var inga problem för mig. Många har det tio gånger värre. Jag trivs med livet.

Det bästa med att bo på Helgedal är lugnet. Alla känner alla och hjälpen är nära till hands om man behöver den, säger Jan.

Huset byggdes tillsammans med frun Inga Nilsson för nästan 50 år sedan. De träffades när hon jobbade på Café Rita i Kristianstad. Nu har de varit gifta i 53 år.

– Det har varit en mycket bra tid, säger Inga, 75, som jobbade som undersköterska tills hon gick i pension.

Helgedal och Hedentorp är två stadsdelar som kan vara svåra att hålla isär. Men för Jan och Inga är det enkelt.

– Gränsen går vid Sibyllevägen, det är i alla fall vad "di gamle" säger, berättar Jan.

Vi åker över denna väg och ser Anna-Lisa Andersson, 82, som står och klipper forsythian. Snart är det dags för lunch.

– Det blir raggmunkar med stekt fläsk, säger dottern Cornelia Andersson.

Anna-Lisa har bott i huset på Hedentorp sedan 1963. Hon säger att det alltid varit ett attraktivt område för barnfamiljer.

– Husen köps ofta upp av yngre som vill ha det lugnt och skönt, säger Anna-Lisa.

Trots de många villorna, som varierar i storlek och form, finns även företag på Helgedal och Hedentorp. Längst i sydost ligger Stena recyling som tar hand om papp och plast. Lastbilsmaskinisten Jimmy Olssons telefon ringer hela tiden.

– Tre stycken då? Okej, det ska gå bra. Jag fixar.

I semestertider är man inte lika bemannade som vanligt. De som är ute på gården får ta sköta kontoret också.

– Det är lite stressigt, allt går i ett, säger Jimmy, 24.

Precis norr om företaget ligger ett litet bostadskvarter med gator som är namngivna efter fåglar som Gulsångare och Lövsångare. Området är avskärmat av Järnvägsvägen i väst och industrikvarter i norr. Ett litet koloniområde är också inklämt.

– Detta är en liten undanskymd del av staden, säger Therése Ahlbin, 31, när hon kommer ut och slänger hushållssopor.

Vi bjuds in och där står maken Johnny, 35, och sätter upp kakelplattor i badrummet.

– Man får passa på när man har semester, säger han.

Huset köptes för tio år sedan. De visste att de köpte ett renoveringsprojekt.

– Det började med att läcka in från taket. Barnen fick gå i regnkläder, säger Therése.

Sedan dess har de renoverat ett rum i taget. Kök och sovrum är nu klara. Paret, som träffades på Bånken när nöjesstället hette Banken år 2001, valde att köpa huset på Hedentorp som en kompromiss.

– Jag ville till landet, men hon ville bo i en lägenhet i staden. Det blev något mittemellan, säger Johnny.

Vad är det bästa med att bo här?

– Det är lugnt och skönt. Och grannarna är suveräna. Det är lite därför vi bor kvar även om huset är för litet för två vuxna och tre barn, säger Johnny.

Text Lukas Ernryd


F A K T A

Hedentorp

Invånare: 573.
Area: 0,565 kvadratkilometer.
Viktiga vägar: Hedentorpsvägen och Åsumsvägen. Sibyllevägen anses vara vägen som skiljer Hedentorp från Helgedal.
Företag i urval: Sikö auktioner, Toyota center, Lantmännen.
Bebyggelsestruktur: Småhus-kedjehus, småhus-friliggande, småhus-kedjehus, uthus/garage, industri, verksamhet, skola, distributionsbyggnader.
Historisk bakgrund: En av gårdarna väster om Långebro hette Hedentorp efter ägaren P. H. Hedenblad. Den fick 1841 en herrgårdslik byggnad med park. Christer Olofson skriver 1966: I början av året försvann huvudbyggnaden på Hedentorps gård för att lämna plats för den nya genomfartsleden förbi Kristianstad. Denna byggnad från 1840-talet revs ej utan överlämnades åt lågornas förstörelse i samband med en brandövning. Sista delarna revs 1969. Gården låg vid nuvarande påfart till motorvägen. Den likaså försvunna Helgedals gård låg sydost om Hedentorp, helt nära Helgeån där Hedentorpsvägen nu når Åsumsvägen. År 1752 sägs att Anders Fischerström skall ha grundat ett tegelbruk vid Hedentorp, vilket skulle vara landets största med drygt 200 arbetare.


Helgedal
Invånare: 800.
Area: 0,376 kvadratkilometer.
Här bor: Christer och Anita Ahlm, föräldrar till förre storspelaren inom handboll, Marcus Ahlm.
Viktiga vägar: Åsumsvägen och Sibyllevägen som anses vara vägen som skiljer Hedentorp från Helgedal.
Företag/verksamheter i urval: Stena recycling och Helgedalsskolan.
Bebyggelsestruktur: Distributionsbyggnader, friliggande småhus, kedjehus, mindre lägenhetshus, skolor och olika slags kommersiella verksamheter.
Historisk bakgrund: Redan 1907 hade Östra Skånes Järnvägsaktiebolag påbörjat egnahemsbebyggelse längs järnvägen vid Helgedal och på Hedentorp fanns före 1930 ett 60-tal hus. Villabyggandet fortsatte efter Vilans samgående med Kristianstad 1941. Området Helgedal väster om Åsumsvägen byggdes på 1960-talet och Helgedalskolan tillkom 1976. I Stadens årsringar (2000) skriver Sune Friström: På Hedentorp och Helgedal produceras småhus i en strid ström under 1950-, 60- och 70-talen.

Text: Mats Pettersson